Indigenous Liberation Day

Festivaldag op 12 oktober voor dekolonisatie en herstel vanuit inheemse perspectieven.

Momenteel worden inheemse rechten en zelfbeschikkingsrecht wereldwijd geschonden. Hierbij zorgt het koloniaal kapitalisme voor verdere marginalisering van inheemse volkeren en privatisering van land, hulpbronnen en grondstoffen. Het gevolg is een globale klimaat en milieu catastrofe.

Daarom is het belangrijk dat inheemse stemmen worden gehoord. Niet alleen voor het zelfbeschikking- en mensenrechten aspect, maar ook omdat het belangrijk is dat we leren van hun kennis, spiritualiteit en cultuur. Kennis die nodig is voor het dekolonisatieproces, het herstel van onze relatie met moeder aarde en het regeneratieproces van de natuur.

Dit is de reden om op 12 oktober, de dag dat Columbus arriveerde in Abya Yala, de eerste Indigenous Liberation Day bij Pakhuis de Zwijger te organiseren. Het festival is geïnitieerd door stichting Aralez i.s.w.m. diverse inheemse coalities en belangengroepen. In de aanloop naar het festival zullen verschillende inhoudelijke bijeenkomsten plaatsvinden vanuit inheemse perspectieven.

lees meer over de achtergrond, organisatieproces, programma en thema’s in het onderstaande bestand. Zelf een idee aandragen? t/m 12 april kan je middels de open call je idee pitchen.